SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

:: :: Tillbaka
:: :: Back

 Skräddartorpsån

Det har fiskats öring i Skräddartorpsån säkerligen allt sedan urminnes dagar. I början av 1900-talet förekom dock inte något egentligt sportfiske, utan man fiskade mer för sitt husbehov.
Skräddartorpsån, som i likhet med Sverkestaån ingår i det s.k. Silverkortet, har sedan flera år varit känt som ett litet trevligt flugfiskevatten. Förutom den inhemska småvuxna öringen så brukar Sveaskog utplantera fångstfärdig öring, ett par gånger per år.
Skräddartorpsån är ett litet strömvatten som rinner mellan sjöarna Lumsen och Söndagssjön, c:a åtta km utanför Malingsbo.
Ån är liten, oftast bara 3-7 meter bred och är i behov av en restaurering. Ån är mestadels grunt och samtidigt klart vilket gör fisken extra skygg och svårfångad. Man gjorde en del restaureringar i början på 80-talet men dock utan någon som helst framgångar. Dåtidens restaureringskunskaper är inte att jämföra med dagens. Planer finns på att restaurera ån igen. Ån bjuder många gånger på ett trevligt fiske på hela den c:a två km långa sträckan.
För den som vill fiska och ta sig fram till fots är området och Skräddartorpsån säkert en trevlig upplevelse. För den som vill ha det bekvämare, finns en grusväg som följer efter ån i hela dess längd.

Öringfångsten är ej hög, men ändå tillräcklig för att skänka sportsmannen spänningen att med torr- och våtfluga söka överlista denna skygga fisk. Skräddartorpsån tål inget som helst fisketryck, varför man har avsatt ån för endast flugfiske samt att minimimåttet höjts till 40 cm.
Skräddartorpsån rinner ut i sjön Lumsen för att sedan på nytt byta namn till Lumsån, där det för närvarande pågår ett fiskevårdsprojekt. I Lumsån har man planer på att skapa förutsättningar åt en stationär öringstam som väljer att stanna kvar i Lumsån, under en längre tid än vad som sker i dagsläget. Den nuvarande öringen vandrar ner i Malingsbosjön väldigt tidigt p g a brist på föda och ståndplatser.
Läs mer om Lumsåprojektet här…

http://www.releasethefish.se/projekt/Lumsan.htmlSkräddartorpsån är ett litet eldorado för naturälskare. Ån är varierande till sin karaktär, från fina stryk för torrflugefiske till mäktiga forsar och fall som te x Skräddartorpsfallet. (se bild ovan)

Fiskevårdsområdet uppmanar dock samtliga besökare till att på ett korrekt sätt återutsätta all fångst under minimimåttet om detta är möjligt. Fisketrycket på fisken är tidvis hårt, och kvalitén på fisket skulle snabbt försämras om samtliga besökare behöll en fisk.
Detta gäller även skadad fisk. Återutsättning blir därför nödvändigt. För ett etiskt och hänsynsfullt fiske rekommenderar vi att ni läser denna text om återutsättning. LÄNK

Skräddartorpsfallet är ett reservat som består av flera vackra fall med mellanliggande sel. Den totala fallhöjden är 32 meter. Reservatet är mycket lättillgängligt, det ligger just utmed vägen.
Fiske efter öring är förbjuden mellan 1/9-31/12.
För mer info följ länken: