SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

Tillbaka
Back

Kvissleströmmar

( en kort beskrivning )

Ett område (sträcka i Indalsälven) som alla kan hitta just sin "lilla ström" i. I Kvissle har man alla möjligheter att lära sig flugfiskets många tekniker i dom väldigt variationsrika strömmarna. Vid första anblicken ser vattnet väldigt stort och oinbjudande ut för den oinvigde. Men när man börjar fiska i strömmarna upptäcker man att fast det är så brett och ser så stort ut är det faktiskt grunt och vadbart på många ställen i strömmarna. Tyvärr är dessa strömmar reglerade ( som så många andra , små som stora vattendrag ). Men i regel så släpps det på mindre vatten på helgerna , och då gäller det att vara med , för har man tur så kan väldigt fin harr ställa sig i strömmarna då.
Jag har återkommit till dessa strömmar under en längre period och då någon gång per år.
I början jag kom i kontakt med Kvissleströmmar var det inte ovanligt att få större harr på flugan. Men i och med att andra sportfiskare var i strömmarna mer frekvent och det allmänna fisketrycket ökade genom det flugfiskeintresse som har ökat hos sportfiskarna dom senaste 10-15 åren så blev fisket sämre , tyvärr.
Det har skett stödinplanteringar av harryngel ( vet ej om det sker fortfarande ).
Men det är lite av en konstgjord andning för harren. Begränsning av uttag av harr och öring i strömmarna vore ett steg i rätt riktning för att medelvikten och antalet skulle öka igen på harren och öringen i strömmarna. Men fördenskull är det inte ett dåligt vatten. Fortfarande kan man ha ett mycket trevligt flugfiske i strömmarna.
Kvissleströmmar består egentligen av två strömmar som går på varsin sida om en ö (Hästön). Den sydligaste av strömmarna heter Ockeströmmen och är ca : 3km , den andra strömmen heter Mattmarströmmen och är ungefär lika lång i sin sträckning.

Det skulle krävas en avhandling för att kunna beskriva strömmarna mer ingående för er via text. Men man skulle kunna säga så här : "Där finns allt man skulle kunna önska sig av ett strömvatten" , mycket variation med lugna sel och hårda forsar , och allt därimellan.

Insektslivet i Kvissleströmmar är mycket bra. Nattslände kläckningarna är helt enorma , måste upplevas.
Höstfisket kan vara mycket givande med fjädermygg , på grund av att Kvissleströmmar vattnar av sjön ovanför (Ockesjön) på fjädermygg. Fiska vid dom tillfällena på lugnstrykena ovanför nackarna.
Gångbara flugor i i Kvissle : "allt du har i flugasken". Med betoning på nattsländor.
Insektslivet är stort som sagt.
Med flugfiske hälsningar
Roger E.

Ta en titt i kartan och få en överblick av strömmarna.

klicka på bilden