SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

:: :: Tillbaka
:: :: Back

IDSJÖSTRÖMMENS FLUGFISKE

Mer information finns att få på Lars-Åke Olssons hemsida om Idjöströmmen : Klicka här !

I Idsjöströmmen fiskas catch-and-release ,en kombination av fiske och fiskevård. Det låter flugfiskaren få uppleva flugfiskets all charm och spänning, samtidigt som framtiden för den vilda fisken tryggas.

Catch-and-release innebär att man använder sig av räntan , utan att röra det viktiga kapitalet. Det ger flugfiskaren utmärkta förutsättningar att lära sig fiska eller förbättra sin fisketeknik. Utan fisk är det omöjligt.

Fisket i Idsjöströmmen är inte för att fylla fiskekorgen med fisk utan med fiskeminnen.

Klicka på bilden för att se den i större format.

(klicka på bilden ,Se den i större format)

Idag är strömmen ett bättre fiskevatten än någonsin efter flottningens upphörande. Grunden till ett bra fiske lades genom biotopvården, och genom att fortsätta fiskevårdsåtgärderna med ovannämnda catch-and-release , har ett fiske av hög kvalité skapats.

En viktig del av strömmen är fredad. Det rör sig om en sträcka på ungefär 200 meter. Den är undantagen från allt fiske. Där kan harren och öringen leka och växa upp i fred - en naturens egen fiskodling.

 

Klicka på bilden för att se den i större format.

(klicka på bilden ,Se den i större format)

Strömmen, som är 1200 meter lång är grund till sin karaktär och det gör att torrflugefisket är mycket effektivt under hela säsongen Även nymffisket genom uppströmskast kan vara MYCKET EFFEKTIVT när inte torrflugefisket är på topp.

Juni och september är dagsländornas månader. Då kläcker framför allt åsländor, strömsländor och gula forssländor. Från april och långt in i november kläcker olika arter av bäcksländor och under senare delen av juni och juli månad är nattsländorna genom sina massiva kläckningar kvällar, nätter och dagar, de dominerande sländorna.

 

Klicka på bilden för att se den i större format.

(klicka på bilden ,Se den i större format)

Kläckningarna under säsongen är berömda.

Bilden till vänster visar Röd strömsländekläckning

 

I Idsjöströmmen är endast flugfiske med flugspö tillåtet. Och högst 8 flugfiskare per dag får fiska samtidigt i strömmen, för att skona och inte slita på naturen samt reglera fisketrycket. Alla uppmuntras att släppa tillbaka fisken för att behålla det kvalitativa fiske som råder.

Annan intressant information :
- PH värdet ligger på 8,1
- TROTS detta rika insektsliv och friska outbyggda vatten KRÄVS c&r för att hålla fisket på topp.
- ca : 2500 fiskar på en sträcka av 1,3km

Ps : Fisk över 50cm fångas dagligen.

 

 

 

 

text : Andreas Larsson