SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

Tillbaka
Back

STRÖMFISKET I NEDRE DALÄLVEN


Generell information om strömfisket i Nedre Dalälven och dess närområde.
Kommentar : för fiske i älv med blandbestånd av vild , inplanterad laxartad fisk och vitfisk , är en del av knepen att inrikta sitt mål mot fiske efter en viss art. Genom att lägga upp en strategi för val av flugor, fiske , kastteknik och inriktning på speciella ståndplatser. På det viset kan du öka dina chanser att få den art du söker.