SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

Tillbaka
Back

FISKETEKNIK

Allt fiske i strömmande vatten sker företrädesvis med flytande lina. Enbart för att känna huggen och ha bättre kontroll av mothuggen . Vid tider när kläckningarna uteblir så fiskas imitationerna fridriftande. I strömmarna så bör imitationen fiskas långsamt, för att fisken skall ha någon chans att fånga bytet.
Om du fiskar under en kläckning i strömmande vatten så bör tillförandet av liv på imitationen ske varsamt. Att tillföra en alltför stor kraft på flugan för att ge en illusion av liv, kan få fisken att ge upp sina förhoppningar att fånga bytet. Tillför energi ut till flugan , gör jag vid insektsaktivitet i lugna strömmar. Där fisken har råd att jaga ikapp imitationen och misstag gjorda av mig raderas ut i strömmen.
På lugnflyten är jag försiktig med att tillföra rörelser ut till flugan. För jag vill undvika några som helst störningar på vattenytan , störningar som vi alla vet skrämmer fisk långt bort. Vid de tillfällen jag tillför liv i flugan så gäller det att ha dränkt alla tafsknutar under vattnet.
Oavsett förekommande aktivitet i vattnet fiskar jag mestadels i bottenskiktet eller ovan/under ytan. Erfarenheterna har lärt mig att de är de viktigaste områdena. Kläckningar börjar vid bottnen och där lever också insekterna det vet fisken. Mellanskiktet är ett område som de flesta arter passerar snabbt. Det kräver energi av fisken att uppehålla sig i mellanskiktet för den saknar skydd mot strömmen gentemot bottnens stenar och hålor .