SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

Tillbaka
Back

TILLGÄNGLIG FÖDA OCH KLÄCKNINGAR

Fisket i Nedre Dalälven är tillåtet året runt i de strömmande vattnen, till nackdel för den naturliga Harrstammen men till flugfiskarens fördel för stunden.Det tillåter fiskare tillbringa en stor del av året vid sina vatten och utveckla sin kast och fisketeknik.
Om vi börjar med vinterfisket <Nov-Mars> så fiskas det med streamers. öringen och den större Harren verkar ha en förkärlek till mörka streamers bruna/svarta med kulögon, som imiterar stensimpan.
Vårfisket börjar <Mars-Maj> beroende på hur länge vintern håller i sig. Direkt efter vårfloden när vattentempen stigit & vårfloden sjunkit undan börjar Bäcksländorna kläcka. De öringar som klarat vintern är nu hungriga och vaknar till liv.
Harren leker från islossningen och framåt. Den fiskare som inte släpper tillbaka en fin Harr i lekdräkt borde inte kunna lämna älven med gott samvete. Vårfisket sker med tunga Bäcksländor och Nattsländelarver.
Kläckningar av Dagsländorna såsom Vasslända Gul forsslända Stor åslända börjar kläcka i maj. Strömslända och Åsandslända kläcker strax innan midsommar. Dagsländekläckningarna är oftast sporadiska och glesa.
Under högsommaren och sensommaren är vattnet oftast lågt och varmt. Försommarens kläckningar är över. Vitfisken däribland Id har tagit sig till strömmarna. Vitfisken tränger ut de laxartade fiskarna från de bästa ståndplatserna genom övertalighet. Samtidigt är Harren och öringen föga aktiva, nu finner du dem sökandes svalka i de hårda strömmarna.
När sommaren går över mot höst <Aug-Sept> och de första mörka nätterna kommer. Vattnet kyls sakta av och livet kommer tillbaka till älven. Det är tid för Nattsländorna att sätta igång sina kläckningar. Med lite tur kan man träffa in en sån kläckning i Dalälvens nedre lopp. Den kan ge fiskaren ett underbart fiske på vakande Harr.
Mot <Okt-Nov> förbereder sig och vandrar öringen upp till lekplatserna för lek. Då är det både dåligt fiske efter öring och dålig fiskeetik att störa öringen i leken. Först när dom hämtat sig efter leken och vintern har vänt mot vår är tiden inne.
Men glöm inte att Harrfisket står på topp under hösten tills löven faller av lövträden i området. Undviker öringen på kroken gör du genom att använda insektsimitationer, fiskade fridriftande.