SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

Tillbaka
Back

BIOTOP

Strömmande vatten i blandskog som ofta har färgat vattnet i en svag humusfärg. Växtligheten består av det mest förekommande växtarterna i humusfärgade vattendrag.
Oturligt nog har miljöförstöringen oftast hunnit fara fram.
Stenarna blir då täckta av humus som förvandlar stenarnas yta hal likt is. På en sådan stenbotten klarar inte många växter eller djur av strömmens tryck. De växter och djur försvinner vars existens är beroende av ett liv ovanpå stenarna.
De flesta insektsarterna finns representerade i Nedre Dalälvens område, inte i stora antal av enskilda arter utan få representerade av enskilda arter. En anledning till att massiva kläckningar är sällsynta.