SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

:: :: Tillbaka
:: :: Back

 Spannån - Hedströmmen

Spannån (Hedströmmen)
Spannån är er ett litet strömvatten som rinner från Spannsjön och vidare ner i Söndagssjön, en sträcka på c:a 1 km. Spannåns flöde är snabbare än Nyforsåns.(ovanliggande å) Mindre tillgång på sand med större stenar ger en hel del forshöljor.

Spannån har under 2005 restaurerats, där många intressanta ståndplatser för fisk har skapats. Tidigare var ån fiskbar endast på få platser, men efter restaureringarna är ån numera fiskbar efter hela sin längd. Kan vara ett komplement till ”poolfisket” längre ner i Hedströmmen.
I de många djupa hålorna i forsarna kan ett intressant fickfiske i forsarna rekommenderas.

Bottenlivet är rikare här än längre ner i Hedströmmen. Du kan få vara med om intressanta dagsländekläckningar på försommaren. Rapporter om Gul Forsslända i riklig mängd har kommit in. Nattsländorna är av nätspinnande arter, de förekommer mest i de rinnande partierna.

Spannån är ingen stor å, Strömmarna är i regel 3-5 meter breda och det kan sällan vara en smula knepigt att ”komma åt” med vanliga flugkast – grönskan bildar på flera ställen oftast lummiga valv över ån. Men i gengäld behöver man i strömsträckorna sällan kasta långt – fisken finns, som så ofta i syd och mellansvenska vatten, ofta i fickor och hålor i forsen. Förutom ett svagt bestånd av inhemskt öring så stödisätts det i ån några gånger per år.

För den som vill fiska och ta sig fram till fots är området och Spannån säkert en trevlig upplevelse. För den som vill ha det bekvämare, finns en grusväg som följer efter ån i hela dess längd.

Fiskevårdsområdet uppmanar dock samtliga besökare till Spannån att på ett korrekt sätt återutsätta all fångst under minimimåttet om detta är möjligt. Fisketrycket på fisken är tidvis hårt, och kvaliten på fisket skulle snabbt försämras om samtliga besökare behöll en fisk. Minimimåttet i alla naturvatten är 40cm på laxartad fisk. Detta gäller även skadad fisk. Återutsättning blir därför nödvändigt. För ett etiskt och hänsynsfullt fiske rekommenderar vi att ni läser denna text om återutsättning. LÄNK

Fiske efter öring är förbjudet mellan 1/9-31/12
 

Spannnån kommer from 2006 att ingå i Kronofiske Bergslagen och endast FLUGFISKE är tillåtet.