SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

:: :: Tillbaka
:: :: Back

 Rödingfiske i Skälsjöarna

Skälsjöarna inom Malingsbo-Klotens naturvårdsområde ingår sedan 15 år tillbaka i SVEASKOG:s Kronofiske i Bergslagen fvo. Västmanlands fjällsjöar kallar vi dem, sjöarna ligger på drygt 230 m ö h. och har ett klart blåskimrande vatten. Bottnana består oftast av klipp block/sten samt sand.
Rödingen finns i Skälsjöarna sedan slutet av 1800-talet, då den introducerades där. Under 1970-talet slog försurningen ut flera årskullar i Västra Skälsjön, medan den östra sjön klarade sig bättre. Avelsmaterial kunde hämtas från östra sjön och genom kalkningar och utsättning av yngel, har rödingbeståndet i sjöarna åter hämtat sig. Numera är fisket tillåtet endast då sjöarna är isfria fram till slutet av augusti. För att värna om beståndet har man även infört platsbokningar. 4 personer får fiska samtidigt i respektive sjö. All fiske från land är förbjudet och man är tvungen att hyra anläggningens båtar. Dessvärre är det ännu att spinnfiska i sjön, medans all form av mete är förbjudet.

Den östra av Skälsjöarna är c:a 34 h, den västra c:a 40 ha. Den djupaste delen är 19 meter medan medeldjupet är så litet som 6-7 m. Dessa ”fjällsjöar” är unika och bjuder utöver sitt rödingfiske även på ett storöringsfiske i framförallt Östra Skälsjön. Enstaka stora, ursprungliga öringar fångas då och då. För att decimera abborrstammen som många gånger konkurrera om maten men också äter utav rödingens avkomma har man även stödisatt öring.

Insektslivet i sjön domineras av olika nattsländearter, men det förekommer även flera andra olika arter av dagsländor också. Bl. a i månadsskiftet maj/juni kläcker den stora sjösandsländan. Under sjösandsländans kläckning ser du öringar och rödingar som äter kläckande och flygfärdiga sländor. Presentationen är en viktig del av detta spänningsfyllda fiske. Med nerverna i styr, kanske just du fångar en utav dessa drömfiskar på torrfluga.

I månadsskiftet juli/augusti är fisket svårare men ett knep är att vänta ut de riktigt sena kvällstimmarna mellan kl. 22-24. Då är mycket nattsländor i farten och stora saker brukar hända..... (E12, Rackelhane m f l) är ett bra val vid detta fiske.


Fiskevårdsområdet uppmanar dock samtliga besökare till att på ett korrekt sätt återutsätta all fångst om detta är möjligt. Fisketrycket på fisken är tidvis hårt, och kvalitén på fisket skulle snabbt försämras om samtliga besökare behöll en fisk.
Läs hur man

Nu gällande fiskeregler i natur sjöarna förutsätter att fisk under gällande minimått återutsätts. Detta gäller även skadad fisk. Återutsättning blir därför nödvändigt. För ett etiskt och hänsynsfullt fiske rekommenderar vi att ni läser denna text om återutsättning. LÄNK


För att ge fisken en ärlig chans har man satt minimåttet i sjön till 40 cm.
(40 cm från nosspets till yttersta stjärtfenas spets

Fiske efter röding är förbjudet efter 1/9 i sjöarna.