SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

Tillbaka
Back

FISKENS STÅNDPLATSER


Öringens val av ståndplats och dess beteende i Bergslagsströmmarna.
När du fiskar i Bergslagsåarna så kan du räkna med att 90% av den öring du fångar i dessa vatten är nyinsatt. Den nyinsatta öringen blir ett lättfångat byte om man känner till de metoder som används i området. Men svårfångad om sportfiskaren tillskriver den inplanterade öringen den vildfödda öringens egenskaper och dess fiskemetoder, här behöver sportfiskaren annorlunda metoder för ett lyckat fiske.
Metoder som inte nämns i några böcker, i böckerna beskrivs den naturliga öringens beteenden i näringsrika & friska vatten. Dessa vatten har helt annorlunda förutsättningar jämfört med Bergslagsvattnen. Vi ska härförklara vilka faktorer som påverkar Bergslagsöringens beteenden.
Den största beteendepåverkan kommer från öringens uppväxtområde i de dammar/kassar där den lever och matas kontinuerligt året runt. I dammarna så är det andra egenskaper som behövs för att snabbt växa sig stor, t.e.x den som är först på pelletsen växer. Egenskaper som präglar den inplanterade fisken och förändrar den.
I dessa av människan konstruerade uppväxtområden hålls öringens metabolism igång, när den hela tiden matas med pellets. Metabolism är öringens matsmältningsaktivitet, den påverkar aktiviteten hos öringen vid tillgång på föda. Och även den motsatta effekten som blir när födan uteblir, då den blir passiv och ignorerar dina presentationer.
Temperaturen i vattnet och kläckningar påverkar också öringens födoaktivitet.Detta beteende är en medfödd egenskap hos de flesta vilda djurarter, för att de inte skall slösa bort energi på att söka föda under de perioder på året då födan är svårtillgänglig.
Det här påverkar den öring som inte finner någon föda under en längre period (men desto mindre den inplanterade som har förlorat en del av egenskapen i odlingen).Utan mat i ån så kommer öringen slutligen att gå in i en slags dvala där den parkerar på bottnen. Men det hinner oftast inte inträffa här i put´n take vattnen förrän den nyligen uttsatta öringen fångas. Av den enkla anledning att den fortfarande är inställd på att få mat oavsett årstid. Det ger en aktiv öring som nu inte finner någon mat utan kommer hejdlöst att kasta sig över flugan. På samma sätt som den skulle ha kastat sig över pelletsen ibland de andra i odlingen.
Det finns ytterliggare fler orsaker som påvekar öringens beteenden. Strömmarna ar näringsfattiga och får fisken att glädjas över den föda som passerar (till vilken glädje ?). Näringsfatttigdomen har påverkats av b.l.a. humus, vattenregleringar, skogsavverkningar, järn , utdikning. Därutöver så är den nyinsatta öringen en nybörjare i strömmen likt den vilda småöringen i strömmen. Att fiska dessa öringar kräver att man söker dem på sådana platser som ger strömlä i första hand. Bakom stenar, djuphålor, lugna partier i strömmen, forsnackar, strömkanter. Den beter sig som en bäcköring.