SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

:: :: Tillbaka
:: :: Back

 Välkommen till Mellantjärn

Allmänt:
Under år (2004) har man infört nya fiskeregler och fiskinplanterings struktur för en del sjöar i Malingsbo-Kloten området.
Målet är att skapa ett kvalitativt och långsiktigt bra fiske i området där sportfiskeupplevelsen kommer i första hand.
Förutom de ordinarie isättningarna med fisk i storleksintervallet 0,5-2kg, kommer man att även sättas ut mindre fisk. Fiskar i 1-2 hg - klassen. Dessa nyutsatta fiskar ingår i ett projekt som man kallar för ”fiske efter semivild fisk”, vilket innebär att fisken sätts ut som liten och växer upp i sjön under naturliga former till fångstbar storlek. Fisken blir då mer lik dom vilda fiskarna i utseende och beteende med hela fenor och med insektsdiet som största födointag. Ett intressant vatten för den mer krävande flugfiskaren och ett intressant nybörjarvatten p g a mer vakande fisk.

Till skillnad från många andra vatten i området så har Mellantjärn klart vatten med tydligen ett relativt bra pH. Detta förklarar också varför fisken är lite skyggare i detta vatten.

Insektsliv:
Insektslivet i sjön domineras av olika nattsländearter, men det förekommer även flera andra olika arter av dagsländor också. Bl. a i månadsskiftet maj/juni kläcker den stora Sjösandsländan och får då alla fiskar i sjön att vakna till liv. Har du riktigt tur kan du kanske stöta på någon av de större ”klunsarna”. Bara du har rätt imitation. Var beredd!
Myggen fortsätter att kläcka som tidigare.
I månadsskiftet juli/augusti är fisket svårare men ett knep är att vänta ut de riktigt sena kvällstimmarna mellan kl. 22-24. Då är mycket nattsländorna i farten och stora saker brukar hända..... (E12, Rackelhane m fl.) är ett bra val vid detta fiske.

Månadsskiftet September/Oktober anses vara högsäsong av många flugfiskare. Alla sorters insekter intresserar då fisken. Stor variation bland flugor och fiskemetoder gäller då: Smått och stort (8-20) vått och torrt. Nattsländor, myror, getingar mm.

Nu gällande fiskeregler i Mellantjärn förutsätter att fisk under gällande minimått återutsätts. Detta gäller även skadad fisk. Återutsättning blir därför nödvändigt. För ett etiskt och hänsynsfullt fiske rekommenderar vi läsning av denna text om återutsättning. LÄNK

För att ge fisken en ärlig chans har vi satt minimåttet i sjön till 30 cm.