SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

Tillbaka
Back

DEN TILLGÄNGLIGA MATEN & KLÄCKNINGAR.

Födan består till stor del av fjädermyggor under året.
På sandbottnar <om de finns> så kan Sjösandsländan kläckas på försommaren. Vasslända brukar kläcka sporadiskt under försommaren .
Dammsländan kläcker på sensommaren, även den kläcker sporadiskt. Nattsländor ser man oftast under sen sensommar fram till början på hösten. Därefter kan fjädermyggen kläckas intensivt på dagen under hösten. Trollsländor & flicksländor kläcker när sommarvärmen står på topp. Vattengråsuggor <Asellus> trivs i dyn i de sura sjöarna. Buksimmare <Corixa> håller sig i närheten av växtlighet och grunda stränder. Det finns också ett antal landinsekter som kommer i kontakt med fisken periodvis. Myrorna svärmar på. sensommaren. Getingar får försämrad flygförmåga vid den första frosten och ramlar i vattnet. Det kan verka som den humusfärgade sjön är full av mat men det är glesa kläckningar och långa perioder av stiltje i sjöarna mellan kläckningarna. Under dessa väntans tider sa står fisken passiv och själva fisket blir dåligt.