SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

:: :: Tillbaka
:: :: Back

 Lumsån (Hedströmmen ovan Malingsbosjön)

Nu har vi glädjen att erbjuda ett intimt litet strömfiske efter öring i en historisk bergslags miljö.


Utöver fiske i fiskevårdssyfte begränsas fiskekortsförsäljningen till max fyra kort per dag. Den upplåtna sträckan är c:a 1,3km lång och har varit objekt för en intensiv fiskevårdsinsats.

Se denna sida för information om fiskekort till Lumsån

I Lumsån hyser ett svagt bestånd av naturlig öring. Stödutsättning görs av fiskar i motsvarande storlek.

Är du ute efter matfisk, är Lumsån inte rätta vattnet för dig, men om du uppskattar och värnar om ett avstämt flugfiske på öring i en vacker omgivning, är du välkommen till Lumsån.

Det är naturreservat utefter hela fiskesträckan, så försök fara fram utan att lämna några spår efter dig.

All vadning i ån är förbjudet!

Åns karaktär är varierad, med höljor, spännande nackar, varvat med mindre forsar och lugnflytande partier. Insekternas förekomst i och kring Lumsån, är naturligtvis mycket beroende av väder och vattenstånd. En sen vår kan ge flera veckors förskjutning. Syns inga sländor och inga vak, kan nymffiske i de snabbare vattenavsnitten med imitation av brun eller grön frilevande nattsländelarv ge överraskningar.

Fiske efter öring är förbjudet mellan 1/8-1/4Catch and release

* Försök korta ner tid då fångad fisk hanteras (drillas) desto bättre klarar den sig.

* Försök att korta av drillningen, särskilt om vattnet är varmt.

* Använd hullinglös krok eller nyp in hullingen.

*Om fisken måste lyftas över vattenytan, fukta då alltid händerna innan du tar i fisken. Detta för att inte skada fiskens slemskikt. OBS, vänd aldrig fisken upp och ner, du kan skada fisken invärtes.

* Kroklossare eller peang används med fördel.

* Håll fisken med en hand under buken och den andra löst om stjärtspolen. För sedan fisken sakta fram och tillbaka i vattnet tills du ser att den kan balansera sig själv och ej faller på sidan. (Det kan ta en minut eller mer) Detta för att öka syresättningen i gälarna på fisken.

* Släpp inte taget förrän du ser att fisken återhämtat sig och kan simma iväg själv.

 

För info om restureringarna och lite historik om Lumsån.

http://www.releasethefish.se/projekt/Lumsan.html

För fiskekorts information.

http://www.releasethefish.se/fiskevatten/Lumsans_flugfiske.html