SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

:: :: Tillbaka
:: :: Back

 Flugfiske i Lilla Ton


Allmänt:
Lilla Ton är en vacker liten skogstjärn på 6 ha med relativt mycket klart vatten som många gånger gör fisken extra skygg. Som många andra sjöar och tjärnar i området rotenonbehandlades även Lilla Ton under 50-60 –talet för att ersättas av vår ”nya” fisk Regnbågen. Hatad av många, men också älskad av andra. Lilla Ton saknar tillopp, dock finns det ett litet utlopp som ringlar sig genom skogen som småningom mynnar ut i Stora Ton, som för övrigt också är en sjö som ingår i samma kortfiske område, där mete och spinnfiske även tillåts. Tjärnen har oftast bra pH värden som brukar ligga på 6,5-6,8.
För att vara en liten skogstjärn är den djup, maxdjupet ligger på ca. 15 meter, men har även grunda partier.
Du har de grundaste partierna vid den norra delen. Tjärnens östra del kantas av en tallbeväxt ås, som sträcker sig efter hela vattnets längd. Bara några meter ut från strandkanten blir vattnet snabbt djupare och det är också där som den djupaste delen ligger, här har du även en kastbrygga. Vattnets södra del är också relativt grund och är bara fiskbar tidigt på våren eftersom ett brett bälte av näckrosor täcker vattenytan under sommaren. Här kan du även ha ett intressant vårfiske då fisken oftast söker upp de tidigt uppvärmda grundparterna i sitt näringssök. Den västra delen bjuder på något omväxlande terräng. Halva delen består av gran- och tallskog och den andra halvan av ett öppet myrområde. Gott om plats för bakkast gör detta ställe till en mycket populär plats.

Insektsliv:
Insektslivet i sjön domineras av olika nattsländearter, men det förekommer även flera andra olika arter av dagsländor också. Bl. a i månadsskiftet maj/juni kläcker den stora Sjösandsländan (Ephemera Vulgata) och får då alla fiskar i sjön att vakna till liv. Har du riktigt tur kan du kanske stöta på någon av de större ”klunsarna”. Bara du har rätt imitation. Var beredd!
Men man måste hålla god uppsikt på vädret. Ostadiga perioder kan göra att kläckningarna förskjuts, och man vill ju helst inte missa den stora banketten. Det bästa Vulgata fisket har man för övrigt oftast mitt på dagen när solen skiner som starkast.

Myggen fortsätter att kläcka som tidigare.

I månadsskiftet juli/augusti är fisket svårare men ett knep är att vänta ut de riktigt sena kvällstimmarna mellan kl. 22-24. Då är mycket nattsländor i farten och stora saker brukar hända..... (E12, Rackelhane m fl.) är ett bra val vid detta fiske.

Månadsskiftet September/Oktober anses vara högsäsong av många flugfiskare. Alla sorters insekter intresserar då fisken. Stor variation bland flugor och fiskemetoder gäller då: Smått och stort (8-20) vått och torrt. Nattsländor, myror, getingar mm.
Fisken går ofta och kryssar i vakrundor, så det gäller att lägga ut flugan med framförhållning längs den förmodade rutten.