SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

:: :: Tillbaka
:: :: Back

 Hedströmmen Pool 1 & 2 - Baggådalens Kronofiske

Det är här, i utloppet av Malingsbosjön som ån får sitt riktiga namn, Hedströmmen. Det är också här de första poolerna börjar, (pool 1 & 2)

Sträckan kännetecknas av långa lite mer lungflytande partier som kan erbjuda ett ypperligt regnbågsfiske med vakande fisk i god kondition.
Sträckan är en skön vildmarksupplevelse och har många fina sträckor även ett stycke ifrån bilväg. Tag chansen och promenera en bit och Du kan också uppleva ett givande fiske.

Sträckan omfattar Malingsbosjöns utlopp till dammen i Nyhammar.

Här i Baggådalen finns lugnflyt med sandbotten, små sel och höljor. Strömmarna är varierande med både grus och stenbottnar. Alla typer av rinnande vatten finner flugfiskaren här. Insekstkläckningar utav värde är åsandsländor och Bäcksländor i första hand. Rapporter om Gul Forsslända i riklig mängd har kommit in. Fj. myggkläckningar har förekommit sporadiskt. Nattsländorna är av nätspinnande arter, de förekommer mest i de rinnande partierna.

Hedströmmen är ingen stor å, Strömmarna är i regel 3-6 meter breda och det kan sällan vara en smula knepigt att ”komma åt” med vanliga flugkast – grönskan bildar oftast lummiga valv över ån. Men i gengäld behöver man i strömsträckorna sällan kasta långt – fisken finns, vilket kan många gånger skönjas av regnbågens vak i jakten på ytlig föda. Det förekommer även ett svagt bestånd av inhemskt öring på sträckan vilket vi och fiskevårdsområdet uppmanar dock samtliga besökare till att på ett korrekt sätt återutsätta all fångst under minimimåttet om detta är möjligt. Minimimåttet i alla ”naturvatten” är 40 cm på laxartad fisk
Detta gäller även skadad fisk. Återutsättning blir därför nödvändigt. För ett etiskt och hänsynsfullt fiske rekommenderar vi att läsa denna text om återutsättning. LÄNK

I Hedströmmen vid Baggådalen får man flugfiska året om – En osäker tid och knappast att
rekommendera även av annat skäl: fisken bör ju få vara i fred under och närmast efter lektiden. From 2002 är det endast flugfiske tillåtet i strömmarna.
Sportfisket i ”poolerna” drivs av Kronofiske Bergslagen.