SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

:: :: Tillbaka
:: :: Back

 Heds Strömfiske i Bernshammar (Hedströmmen)

Bergslagens vackraste dalgång med storsteniga forsar och ett större flöde på Hedströmmen. Forspartierna mellan Karmansbo-Bernshammar ingår i ett naturreservat som skär sig genom Köpingsåsen. Forsarna är naturliga och åsens lövskogsklädda sluttningar mot ån är dramatiskt branta. Området är ett omtyckt utflyktsmål och av stort intresse. I området pågår flera olika geologiska processer kontinuerligt. Det är i första hand vattnets erosion som svarar för händelseutvecklingen.


Inramat med stora lövträd vid kanterna och nötkreatur betandes i det gröna gräset. Här trivs man med spöet i hand, ofta drömmer man att det var en annan tid längre tillbaks då det fanns större bäcköring i strömmarna Fisket förr var visst hyggligt på naturlig öring men idag är det tveksamt om det finns något kvar av den stammen. Vattenkraftverkets utarmning av vattnet och fisketrycket har tagit sina beskärda delar. Idag finns vattnet till låns av vattenkraftbolaget en kort tid på försommaren för att sedan sönderregleras. Under lånestunden kommer tankbilen och fyller på med sprattlande korvar ( Fenus Fattus = fenorna fattas ).

När vattnet rinner och man bortser från verkligheten blir det här Sveriges vackraste dalgång. De inplanterade öringarna i dessa strömmar väljer ståndplatser på ett speciellt sätt. Rätt utrustad kan fisket bli roligt trots att fisken inte har några naturliga vanor. Ett besök rekommenderas i slutet på Maj månad för att se dalens prakt.

Flugfiskesträcka med begränsat antal fiskande per dag ( 20st). Kontinuerlig utsättning av öring under säsongen. Beroende på vattentillgången.

Området är mycket fågelrikt. Kungsfiskare häckar emellanåt liksom mindre hackspett. Vitryggig hackspett har tidigare konstaterats häcka i området. Utter har förekommit åtminstone på 1970-talet och i slutet av 1990-talet invandrade bäver till området.

Vid Heds Strömfiske får man flugfiska året om – En osäker tid och knappast att rekommendera även av annat skäl: fisken bör ju få vara i fred under och närmast efter lektiden.

Sportfisket vid Heds Strömfiske drivs av ”Bergslagsfiske”.