SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

Tillbaka
Back

BIOTOP

Strömmande vatten i barrskog med moränmark som har färgat vattnet i en svag humusbrun färg. Växtligheten är knapp, den består ibland av mossa på stenarna i strömmen , kransalger på sand i strömlä.
Oturligt nog har miljöförstöringen oftast hunnit fara fram. Stenarna blir då täckta av humus som förvandlar stenarnas yta , likt hal is. På en sådan stenbotten klarar inte många växter eller djur av strömmens tryck. De växter och djur , vars existens är beroende av ett liv ovanpå stenarna. Överlevande blir ett fåtal arter såsom Forsslända. en del Bäcksländor. Nattsländor. Husbyggare, några nätspinnare.
Några av källflödena i Bergslagen håller hyfsade populationer av insekter. I de övre delarna har humushalten en svagare andel. Klarare vatten ger inte humusutfällning i samma grad som färgat. Vid källorna finner du Åsandslända, Åslända bland Dagsländorna. Frilevande och nätspinnande Nattsländor, fler Bäcksländearter. Individtätheten och storleken på insekterna ökar ju renare vattnet blir uppströms ån.
Undantagsvis : nedströms en stor frisk sjö där vattenmängden har en renande effekt, som tillåter vattnet sedimenteras och buffras.