SFM Logo

Sportfiske för Morgondagen

Navigator

Tillbaka
Back

BIOTOPEN

Sjöar och tjärnar i Bergslagen är oftast humusfärgade med ett svagt insektsliv . I vikarna brukar det växa vass, säv och fräken. Utanför vassbältet finner man flytbladsväxter, mest näckrosor och nate. Stränderna består av mossmark eller gungfly.
Fast mark finner man vid slutningar. Bottnarna består mestadels av dy mer sällan av sten ,grus eller sand. Djupkartorna har en genomgående likhet när de beskriver vattnen i trakten. Sjöarna och tjärnarna liknar grytor med djupen i mitten. Växtligheten finner man i strandkanten.